پشتیبانی

 

برای درخواست پشتیبانی خدمات به چند روش می توانید عمل کنید:

روش اول: تماس تلفنی با خط شرکت و انتخاب گزینه پشتیبانی

روش دوم: ارسال تیکت از طریق فرم پشتیبانی

روش سوم: ارسال متن و مشکل خود به شماره تلگرام 09210486773