تعرفه بهینه سازی وب سایت SEO

شرکت طراحان فناور آکام تنها سایتهای را بهینه سازی می کند که خود طراحی کرده،یعنی اگر سایت شما توسط افراد یا شرکت های دیگر طراحی شده باشد،شرکت آکام بهینه سازی آن را انجام نمی دهد مگر آنکه سایت شما دوباره توسط متخصصین ما طراحی شود و هسته و قالب آن توسط شرکت ما طراحی و بهینه سازی شود.
هزینه پشتیبانی سئو برای هر سال 30% مبلغ فاکتور می باشد برای مثال شما در سال اول برای طراحی سایت خود پنج میلیون پرداخت کرده اید،برای اینکه در سال بعد رتبه شما در گوگل ثابت بماند و اگر افت کرد کارشناسان ما سایت شما را به رتبه قبلی ارتقا دهند باید مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت کنید.